Hổ Trợ Vay

Chi tiết Hỗ trợ vay

I. Cho vay mua ô tô cá nhân

  1. Giới thiệu chung:

      Sản phẩm hỗ trợ tài chính cho cá nhân có nhu cầu mua ô tô phục vụ nhu cầu đi lại hoặc nhu cầu kinh doanh

 1. Hạn mức cho vay: Tối đa 100% giá trị xe nhưng không vượt quá tỷ lệ cho vay trên TSBĐ do VPBank quy định
 2. Thời gian cho vay: Tối đa 60 tháng đối với SP ô tô cá nhân thành đạt và tối đa 48 tháng đối với SP ô tô cá nhân kinh doanh
 3. Loại tiền vay: VND
 4. Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ
  3. Lợi ích:
 1. Cho phép TSBĐ là chiếc xe hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác
 2. Thời gian, thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 3. Hưởng các ưu đãi đặc biệt khi mua xe tại các showroom liên kết với VPBank
  4. Thủ tục và điều kiện đăng ký:

  5. Hồ sơ vay vốn:

 1. Giấy CMND, hộ khẩu (KT3) của người vay và của vợ/chồng người vay
 2. Bản sao Giấy đăng ký kết hôn/ bản sao Giấy chứng nhận độc thân của Khách hàng.
 3. Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu VPBank cung cấp).
 4. Các văn bản liên quan đến mục đích vay như: Hợp đồng mua xe, hồ sơ về chiếc xe định mua, chứng từ tài chính
 5. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ (Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, quyết định lương...).
 6. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản bảo đảm.
 7. Giấy tờ khác
 II. Cho vay mua xe ô tô Doanh Nghiệp

      1. Giới thiệu chung

         VPBank tài trợ vốn cho doanh nghiệp để mua ô tô

      2. Đặc điểm

 1. Phục vụ mục đích vay mua ô tô của KH SME;
 2. Điều kiện khách hàng linh hoạt;
 3. Tài trợ 100% nhu cầu vốn;
 4. Tài sản đảm bảo là chiếc xe hình thành từ vốn, bất động sản, ô tô có sẵn của Doanh nghiệp hoạc các tài sản khác theo Quy định của VPBank;
 5. Phương thức cho vay: Cho vay theo món;
 6. Loại tiền vay: VND;
 7. Thời gian vay: tối đa 66 tháng;
 8. Lãi suất vay: Theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ

     3. Lợi ích

 1. Hồ sơ đơn giản;
 2. Thời gian phê duyệt nhanh;
 3. Hỗ trợ tối đa nhu cầu
 4. Tỷ lệ cho vay Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh lên tới 90%;
 5. Trả nợ lãi: hàng tháng
 6. Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.

     4. Thủ tục và điều kiện đăng ký

 1. Giấy đề nghị vay vốn; 
 2. Phương án kinh doanh;
 3. Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nội bộ
 4. Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
 5. Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
 6. Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank
Loading...